Strona główna > Rezerwacja
RezerwacjaRezerwacji telefoniczna pod breitling replica numerem telefonu/faxu (041) 378-85-47 lub kom. 0 605 133 041Zaliczki prosimy wpłacać pod numer konta:

 • ING Bank Śląski: 74 1050 1429 1000 0022 7251 3959
 • WYSOKOŚĆ ZALICZKI TO RÓWNOWARTOŚĆ 40% Długości pobytu
 • Zaliczka potwierdzająca przyjazd powinna być wpłacona najpóźniej 14 dni przed terminem imprezy pobytowej
 • WARUNKI UCZESTNICTWA

  W imprezach pobytowych organizowanych przez

  Why Women Want Unique Watches?There are a couple of www.attrinity.com reasons why women want unique watches for themselves and in my personal opinion, it's more likely because women are one special breed that hates to see other replica u boat women wearing the same thing they wear. It may also be simply because women wants to replica watches uk find specific watches that fits their various attire for different occasions. Therefore, all the watches women buy must be unique.Different Types of Unique Watches for WomenThere are too many types of watches around and it's never easy to find your ideal unique watch. replica watches To make it easier finding unique watches for women, we'll have to split it into different categories. I'll be going through few types of unique watches for women.

  „Zamek Dersława”


  „ZAMEK DERSŁAWA”

  Niniejsze warunki są integralną częścią umowy zawartej między „Zamkiem Dersława” a uczestnikiem imprezy pobytowej organizowanej przez „Zamek Dersława”.

  I. ZAWARCIE UMOWY

  1. Zawarcie umowy o świadczenie usług pobytowych między „Zamkiem Dersława” a Uczestnikiem imprezy następuje w momencie, gdy klient wpłaca zaliczkę w wysokości 40 % wartości całej imprezy bądź opłaca cheap replica watches koszt imprezy.

  2. Dowodem zawarcia umowy jest kwit przelewu bądź wyciąg bankowy.

  3. Szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług przez „Zamek Dersława” można dowiedzieć się bezpośrednio w ośrodku bądź pod nr tel. +48 (0-41) 378-85-47

  4. Cena podana w informacji o imprezie jest ceną umowną. Może ona ulec zmianie w przypadku wzrostu kosztu świadczeń. O każdej zmianie ceny imprezy „Zamek Dersława” niezwłocznie powiadomi Uczestnika.

  5. Jeżeli w informacji o imprezie nie podano inaczej, opłaty meldunkowe, miejscowe lub klimatyczne nie są wliczane w cenę pobytu i Klient reguluje je na miejscu.

  6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w „Zamku Dersława”. Za szkody wyrządzone podczas pobytu klient odpowiada bezpośrednio wobec właściciela obiektu.

  II. REZYGNACJA Z IMPREZY

  1. Rezygnację z imprezy należy złożyć na piśmie, telefonicznie lub pocztą e-mail Do rezygnacji należy dołączyć dowód wpłaty.

  2. Jeżeli rezygnacja nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem wczasów, Klient ponosi jedynie koszty opłaty manipulacyjnej w wysokości 50,00 PLN /pięćdziesiąt zł/.

  3. Przy rezygnacji złożonej w „Zamku Dersława” w terminie krótszym niż 15 dni przed rozpoczęciem imprezy, Klientowi nie przysługuje zwrot zaliczki.

  4. Klientowi przysługuje zwrot pełnej zaliczki, jeżeli rezygnacja następuje z przyczyn leżących po stronie „Zamku Dersława”, bądź w przypadku Klienta rezygnacja z przyjazdu spowodowana była zdarzeniem losowym. W/w zdarzenie należy udokumentować.

  5. „Zamek Dersława” nie zwraca należności za świadczenia przygotowane, lecz nie wykorzystane przez klienta w czasie trwania pobytu.

  6. Zwrot należności z tytułu rezygnacji Klienta zbiorowego następuje wyłącznie na rzecz tego Klienta.

  III. REKLAMOWANIE USŁUG

  Jeżeli jakość deklarowanych usług w umowie świadczeń będzie odbiegała od świadczeń realizowanych, Klientowi przysługuje prawo reklamacji w czasie trwania replica watches wczasów bezpośrednio u Kierownika obiektu lub Właściciela obiektu.

   Historia Zamku Dersława  Dojazd  Restauracja  Catering  Pensjonat  Usługi  Rezerwacja  Cennik  Uzdrowisko  Aktualności   Kontakt 
  Copyright © 2003-2006 Zamek Dersława
  Projekt realnet.pl